Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Transgraniczna promocja Euroregionu Silesia

Tytuł projektu Transgraniczna promocja Euroregionu Silesia
PL.3.22/3.3.04/11.02250
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową 12 036,00 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 10 230,60 EUR
Krajowe publiczne środki finansowe 1 203,60 EUR
Wykorzystana wartość projektu 8 038,60 EUR
Rodzaj projektu Mikroprojekt własny
Działanie 3.3
Fundusz Mikroprojektów
Krótki opis projektu

Termin realizacji : 01.05.2011-31.12.2011

Głównymi celami projektu były:
1) promocja działalności ER Silesia polegająca na kształtowaniu świadomości lokalnej i regionalnej społeczności m.in. w zakresie tego, czym zajmuje się ER Silesia, jaką pełni rolę i jakie działania podejmuje w celu promowania PL-CZ współpracy transgranicznej,
2) promocja Gmin członkowskich i działań jakie podejmują w ramach realizowanych Mikroprojektów w POWT RCz -RP 2007-2013,
3) przedstawienie ER Silesia jako obszaru atrakcyjnego turystycznie za pomocą wydanej mapy,
4) stworzenie nowej wizualizacji i nowych rozwiązań technicznych dla strony WWW Stowarzyszenia z zakładką, na której będą zamieszczane informacje-z życia euroregionu.

Produkty projektu:
1. Wydanie 1500 szt. map papierowych składanych o ER Silesia
2. Wydanie 80 szt. map ściennych
3. Wykonanie nowej strony www Stowarzyszenia

Wersje elektroniczne map wydanych w ramach projektu:

1. Mapa ścienna

2. Mapa papierowa: awers i rewers.

 

 

Projekt pt.: "Transgraniczna promocja Euroregionu Silesia" jest współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 10% z budżetu państwa RP
PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"