Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Weekend w Euroregionie Silesia

 

Tytuł projektu Weekend w Euroregionie Silesia
PL.3.22/3.3.04/13.03612
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową 34 511,44 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 29 334,72 EUR
Partner Projektu Euroregion Silesia - CZ
Wykorzystana wartość projektu Projekt w realizacji
Rodzaj projektu Mikroprojekt własny - projekt samodzielny
Działanie 3.3
Fundusz Mikroprojektów
Krótki opis projektu

Termin realizacji - 01.03.2013 – 31.08.2014

Celem projektu jest promocja obszaru Euroregionu Silesia, podkreślanie jego walorów przyrodniczych, kulturalnych oraz potencjału turystycznego. Projekt ma przyczynić się do rozwój ruchu turystycznego wraz z ukazaniem: oferty aktywnego spędzania czasu wolnego, wzrostu atrakcyjności euroregionu oraz wykorzystaniem walorów regionalnych i lokalnych atrakcji turystycznych.

Projekt przewiduje stworzenie informatora turystycznego w 4 wersjach językowych oraz nakręcenie filmu promującego obszar całego euroregionu. Jednocześnie w ramach projektu "Weekend w Euroregionie Silesia” zrealizowane zostanie dwudniowe spotkanie wraz z wycieczką turystyczną po Euroregionie Silesia.

1. Relacja z Działania nr 1 tutaj

2. Film http://www.youtube.com/channel/UCB_K8rHk5Bsb5SmBIAu59Yw

3. Publikacja / Informator turystyczny - do pobrania poniżej:

wersja PL

wersja CZ

wersja UK

wersja DE

 

 

Projekt pt.: "Weekend w Euroregionie Silesia" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa PR

PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"