Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zapewnienie technicznych warunków do współpracy z Systemem Bankowości Elektronicznej przy realizacji mikroprojektów w Euroregionie Silesia

Tytuł projektu Zapewnienie technicznych warunków do współpracy z Systemem Bankowości Elektronicznej przy realizacji mikroprojektów w Euroregionie Silesia
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową 5 938,04 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 75% 4 453,53 PLN
Współfinansowanie z budżetu Państwa 25% 1 484,51 PLN
Wykorzystana wartość projektu 5 400,00 PLN
Rodzaj projektu Projekt pomocy technicznej
Działanie Działanie 3.2
Promocja i ocena programu
Krótki opis projektu Projekt obejmował zapewnienie osobnego stanowiska komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem do instalacji modułu VideoTEL. Moduł we współpracy z Systemem Bankowości Elektronicznej umożliwił realizację zdalnego dostępu pracownika Euroregionu Silesia (odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu finansów i księgowości) do usług bankowych, koniecznych do przelewania środków z EFRR na konta beneficjentów. Stanowisko to, od momentu zakupu do zakończenia realizacji mikroprojektów, służy jedynie do tego celu i jest wyłączone z wszelkich innych czynności w biurze zarządzającego Funduszem Mikroprojektów.

Projekt pt.:"Zapewnienie technicznych warunków do współpracy z Systemem Bankowości Elektronicznej przy realizacji mikroprojektów w Euroregionie Silesia" był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 75% oraz z budżetu państwa w 25%

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"