Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zrealizowane projekty

Zestawienie wszystkich zrealizowanych mikroprojektów w polskiej części Euroregionu Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Kwota Kwota wykorzystana z EFRR w PLN
Zatwierdzona w PLN -wartość podpisanych umów łącznie z projektami rezerwowymi Kwota wykorzystana w PLN
1. Urząd Miasta Racibórz Pieszo i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej 35 750,00 34 117,44 25 588,08
2. Urząd Miasta Rydułtowy Dwa Miasta - Razem 47 120,00 41 638,30 31 228,73
3. Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku Zdrowie bez granic 45 425,00 45 425,00 34 068,75
4. MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śląskim Przygraniczne Konfrontacje Muzyczne Gitariada 2006 r. 14 240,00 13 401,08 10 050,81
5. Miasto Rybnik Dni Karviny w Rybniku. Partnerska wymiana kulturalna
i sportowa
40 090,00 28 483,34 21 362,51
6. Gmina Pietrowice Wielkie Tłumaczenie strony internetowej gminy pietrowice wielkie z utworzeniem transgranicznej bazy danych firm 13 500,00 10 999,99 8 249,99
7. Urząd Miejski w Krzanowicach Monografia Gminy Krzanowickiej i Sudickiej (materiały edukacyjne) 48 500,00 48 500,00 36 375,00
8. Zespół Szół w Pietrowicach Wielkich Trzy Kultury w Jednym - część 3 30 526,00 30 436,27 22 827,20
9. Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego Wodzisław Śląski
a dziedzictwo europejskie
38 650,00 36 941,97 27 706,48
10. Urząd Miasta Rydułtowy Grand Prix MTB Rydułtowy - Orlova 2006 22 330,00 22 330,00 16 747,50
11. Urząd Gminy Gorzyce Winnice na Górnym Śląsku 29 000,00 28 414,51 21 310,88
12. Gmina Baborów Razem w Europie 60 000,00 58 850,49 44 137,87
13. Gmina Kornowac Rowerem po Śląsku 65 000,00 54 469,02 40 851,77
14. Gmina Kietrz Polsko-Czeska Liga Strażaków Kietrz 2006 17 171,00 17 091,28 12 818,46
15. Gimnazjum nr 2 w Raciborzu Sport drogą do wspólnej Europy 25 290,00 25 206,00 18 904,50
16. Urząd Miasta Racibórz Promocja Miast Opawy i Raciborza na targach turystycznych w Opolu i Jablońcu nad Nysą 21 238,00 18 932,75 14 199,56
17. Wiejski Dom Kultury Gorzyce Turystyczna baza danych w Centrum Informacji i Promocji 22 976,00 21 799,88 16 349,91
18 Gmina Lubomia Międzynarodowe Spotkania Przedsiębiorców 24 800,00 24 800,00 18 600,00
19. Gimnazjum w Marklowicach Kultura i sport zbliża narody 20 280,00 20 124,56 15 093,42
20. GZOKSiT Krzyżanowice z/s Tworków Tradycja i współczesność w kulturze pogranicza polsko - czeskiego 84 435,00 84 426,45 63 319,84
21. ZSM Racibórz Euroregion Silesia - wspólny dom sąsiadów i przyjaciół 35 335,00 11 115,72 8 336,79
22. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nasiedlu Pierwsze kroki ku przyjaźni czyli polsko - czeskiej zmagania sportowe Nasiedle - Stepankowice 16 230,00 16 227,91 12 170,93
23. SP nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu Edukacja teatralna jako sposób pokonywania barier komunikacyjnych 12 700,00 12 694,35 9 520,76
24. MOKSiR Kuźnia Raciborska I znowu razem 37 700,00 33 111,79 24 833,84
25. Gmina Pietrowice Wielkie Organizacja tradycyjnej wielkanocnej procesji konnej w Pietrowicach Wielkich 25 300,00 24 895,11 18 671,33
26. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło" Wspólpraca kulturalna SKZR "Źródło" ze Szkołą Artystyczną z Kravarza i Mażoretkami "Krokodyl" z Ostravy 42 626,00 42 626,00 31 969,50
27. Gmina Głubczyce Polsko - czeskie targi przedsiębiorczości 39 790,00 38 156,54 28 617,41
28. Gmina Miasta Pszów I dni polsko - czeskie - Pszów 2006 54 450,00 54 443,00 40 832,25
29. Zespół Szkół w Krzanowicach SP i Gimnazjum "Bliżej siebie" - integracja uczniów i mieszkańców pogranicza 49 400,00 48 828,91 36 621,28
30. Gmina Kietrz Opracowanie strategii rozwoju współpracy gmin pogranicza polsko - czeskiego na lata 2007 - 2013. Kietrz - Bilovec, Bolatice, Hnevosice, Kobierce, Oldrisov, Rohov, Sudice, Stepankovice, Trebom 30 735,00 21 160,66 15 870,50
31. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach Polsko - czeska gra królewska 28 470,00 28 193,68 21 145,26
32. GZOKiS Baborów Przyjaźń otwiera granice 24 100,00 23 956,89 17 967,67
33. Gmina Pietrowice Wielkie Organizacja EKO - wystawy "Ciepło przyjazne środowisku" w Pietrowicach Wielkich 82 500,00 82 500,00 61 875,00
34. ZST Wodzisław Śląski "Lubimy być razem" - współpraca integrowanej Stredni Skola Karvina i Zespół Szkół Technicznych Wodzisław Śląski 20 735,75 20 203,88 15 152,91
35. Gmina Krzyżanowice Karty wspólnej przygranicznej historii - materiały do edukacji regionalnej 53 300,00 36 191,70 27 143,78
36. Urząd Miasta Racibórz Promocja turystyki w miastach partnerskich Opava, Racibórz 29 997,00 28 740,43 21 555,32
37. Urząd Miasta Rydułtowy Poznajmy się 25 380,00 17 184,06 12 888,05
38. Gmina Rudnik 1 Olimpiada Gmin 24 797,00 18 726,35 14 044,76
39. Gmina Krzyżanowice Cyklo ścieżki - etap II 66 500,00 51 994,42 38 995,82
40. SP 4 Radlin To wszystko nas łączy 19 500,00 19 491,31 14 618,48
41. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego z/s w Rybniku Polsko-Czeskie Forum Gospodarcze 30 750,00 28 898,63 21 673,97
42. SP 1 Marklowice Europa, Marklowice, Stonava - nasz dom 25 000,00 24 212,83 18 159,62
43. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu Polsko-Czeskie Święto Młodych Dzierżysław 2006 31 345,00 31 345,00 23 508,75
44. SP 3 Radlin Chrońmy przyrodę pogranicza 14 200,00 14 190,01 10 642,51
45. Gmina Kietrz Polsko-czeskie spotkania integracyjne. Dzierżysław, Ściborzyce. 16 530,00 10 055,45 7 541,59
46. Gimnazjum nr 2 w Żorach Metamorfozy krajobrazu 21 635,08 21 055,59 15 791,69
47. Gmina Miasto Pszów Rowerem po Pszowie 42 950,45 42 942,55 32 206,91
48. UM Wodzisław Śląski Krajobrazy pogranicza 19 600,00 13 065,14 9 798,86
49. UM Wodzisław Śląski Międzynarodowy turniej piłki nożnej 11 600,00 11 600,00 8 700,00
50. UM Rydułtowy Folklor Śląska i Zaolzia 17 960,00 16 667,16 12 500,37
51. Gimnazjum Gorzyce Nasza historia, a teraźniejszość 7 000,00 6 544,49 4 908,37
52. SP 3 Rydułtowy Jestem Ślązakiem, Polakiem i Obywatelem Świata 36 778,60 34 656,39 25 992,29
53. Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Krajobraz za szkołą 29 400,00 29 211,50 21 908,63
54. MOK "Centrum" Wodzisław Śląski Międzynarodowy Festiwal "Folklor bez granic" 33 550,00 33 237,53 24 928,14
55. Publiczne Przedszkole nr 7 w Rydułtowach Jesteśmy razem w zjednoczonej Europie 12 000,00 11 540,69 8 655,52
56. Gmina Krzyżanowice Nasza Odra: wspólne polsko-czeskie meandry graniczne Odry 63 000,00 63 000,00 47 250,00
57. Gminny Ośrodek Kultury w Krzanowicach z/s w Borucinie Festiwal kultury morawskiej 36 800,00 33 296,63 24 972,47
58. UG Gorzyce Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza...publikacja 47 530,00 47 522,30 35 641,73
59. LKS "SILESIA" Lubomia Międzynarodowe Przedsięwzięcie Sportowo-Kulturalne 28 000,00 27 401,37 20 551,03
60. Gimnazjum nr 3 w Wodzisławiu Śląskim Śladami polsko-czeskiego dziedzictwa kulturowego 21 525,00 20 895,71 15 671,78
61. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim Razem w Unii Europejskiej 28 300,00 24 371,76 18 278,82
62. Fundacja Elektrowni Rybnik Polsko-Czeska Mała Akademia Dziennikarska. 33 800,00 26 391,84 19 793,88
63. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Raciborzu Zatrzymane w kadrze. Raciborsko-opawskie krajobrazy oraz zabytki architektury 20 380,00 20 292,20 15 219,15
64. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu Sport zbliża narody 57 757,90 54 039,49 40 529,62
65. Miasto Racibórz Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko-opawskiego 29 890,00 29 656,98 22 242,74
66. Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu Tacy sami 13 420,00 13 050,57 9 787,93
67. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej "na pograniczach edukacji" 21 951,83 16 309,23 12 231,92
68. Urząd Miasta Wodzisławia Śl. Dziedzictwo kulturowe Śląska bez granic 49 765,00 49 165,38 36 874,04
69. Urząd Miasta Wodzisławia Śl. Przygraniczne konfrontacje sportowe 15 000,00 15 000,00 11 250,00
70. Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie Sportowe pogranicze 15 950,00 15 332,18 11 499,14
71. Gmina Baborów Turystyczno-Gospodarcza Wizytówka Gminy Baborów 37 000,00 36 407,33 27 305,50
72. Gmina Lyski Po Lyskach na dwóch kółkach-projekt stworzenia tras rowerowych w Gminie Lyski 85 500,00 73 839,28 55 379,46
73. Szkoła Podstawowa nr 4 im Gustawa Morcinka w Radlinie U nas w Europie 13 400,00 13 364,20 10 023,15
74. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach. Marklowice, Stonava - świat dziecięcej fantazji i zabawy 57 940,00 56 340,65 42 255,49
75. Ludowy Klub Sportowy "Czarni" Nowa Wieś Kultura i sport bez granic 20 350,00 20 025,96 15 019,47
76. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Dzierżysław Wymiana technik trenerskich w pracy z grupami młodzieżowymi w piłce nożnej. Dzierżysław 2007. 49 880,00 49 880,00 37 410,00
77. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu Pogranicze sztuk i kultur Kietrz-Bilovec 2007 41 662,00 41 536,47 31 152,35
78. Gmina Krzyżanowice Turystyka, wypoczynek,rekreacja - transgraniczna baza danych Gminy Krzyżanowice 43 000,00 42 428,60 31 821,45
79. Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach Festiwal - muzyczne trendy pogranicza 43 050,00 42 413,92 31 810,44
80. Dom Kultury Niewiadom Kopalnia sztuki pogranicza 34 420,00 33 263,11 24 947,33
81. Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie gminy Krzyżanowice 60 762,00 60 693,72 45 520,29
82. Gmina Pietrowice Wlk. Eko-wystawa wraz z dniem kultury czeskiej na pograniczu. 52 000,00 37 112,46 27 834,35
83. Gmina Pietrowice Wlk. Gala przedsiębiorców pogranicza 26 000,00 24 570,86 18 428,15
84. Miasto Rydułtowy Sport zbliża 37 344,00 37 054,86 27 791,15
85. Miasto Rydułtowy Z pamięcią ku przyszłości 52 600,00 46 066,54 34 549,91
86. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Silesia
- Raport INTERREG IIIA Czechy-Polska
30 000,00 17 337,54 13 003,15
Razem 2 944 143,61 2 714 115,14 2 035 586,01

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"