Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Film "Kierunek: Euroregion Silesia" zgłoszony na zalogowany Filmów Turystycznych festiwalu Karlowych Warach

0000-00-00
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"