Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Szkolenia wprowadzające do zasad przygotowania, realizacji oraz kwalifikowalność mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020

2019-01-11
Przygotuj dobry wniosek o dofinansowanie! Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu (polska strona Euroregionu Silesia) zaprasza na szkolenia na temat: wprowadzenia do zasad przygotowania, realizacji oraz kwalifikowalność mikroprojektów w Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Szkolenia są kierowane dla potencjalnych wnioskodawców.
 
 
 
Szkolena mają na celu wprowadzenie potencjalnych Beneficjentów (gminy, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, itp.) do ogólnych zasad obowiązujących w programie INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz przedstawienie jakie wydatki są uznawane za kwalifikowalne, tak aby dany mikroprojekt kwalifikował się do późniejszego zatwierdzenia. Szkolenie kierowane jest zarówno dla osób, które miały już styczność z Funduszem Mikroprojektów na przykład w perspektywie 2007-2013 lub 2014-2020, ale również dla osób, które nie były jeszcze wnioskodawcami w ramach Funduszu Mikroprojektów.
 

Euroregionu Silesia organizuje szkolenia w następujących miejscach :

Szczegóły dotyczące szkoleń są zamieszczone na naszej stronie www  https://www.euroregion-silesia.pl/index,szkolenia,110.html

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"