Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wolne miejsce pracy - ogłaszamy nabór do pracy w Stowarzyszeniu na stanowisku SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

2019-03-05
STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY (strona polska Euroregionu Silesia) ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ. Miejsce pracy : sekretariat Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Króla Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz.

I. Wymagania :

1) podstawowe :

 1. wykształcenie minimum średnie, kierunki (preferowane): rachunkowość, ekonomia, finanse, administracja, zarządzanie,
 2. znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, podatku VAT, zamówień publicznych, zasad rozliczania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasady zawierania/rozliczania umów cywilno-prawnych,
 3. min. 1 rok stażu pracy,
 4. biegła znajomość obsługi komputera - umiejętność pracy w środowisku Win10, obsługa poczty elektronicznej, znajomość programów (w szczególności MS Office - Word,  Excel i Power Point).

2) dodatkowe :

 1. rzetelność, dokładność, terminowość, dobra organizacja pracy;
 2. dyspozycyjność, zaangażowanie i motywacja do pracy;
 3. wysoka kultura osobista;

mile widziane:

 1. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z własnego samochodu osobowego (umowa na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych),
 2. doświadczenie w przygotowaniu i rozliczaniu wniosków o dotacje unijne z programów EWT; znajomość zagadnień dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 3. komunikatywna znajomość j.czeskiego,
 4. minimum 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z rozliczaniem/realizacją projektów
  z UE lub pracy w biurze rachunkowym,
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca biurowa 90 %,
 2. praca w terenie 10 % - monitoringi/kontrole, udział w spotkaniach, szkoleniach, itp. 
 3. praca przy komputerze,
 4. pełny wymiar czasu pracy,
 5. planowany termin zatrudnienia – od 01.04.2019r.  

III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Rozliczanie (finansowe oraz merytoryczne) oraz weryfikacja/kontrola mikroprojektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A
  2014-2020 w tym:
 • weryfikacja: zestawień wydatków, wniosków o płatność, raportów, monitoring mikroprojektów, itp.
 1. Bieżąca praca na rzecz Stowarzyszenia.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy (załącznik do ogłoszenia),
 2. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości ewentualnego obowiązku publikacji danych osobowych na stronie www Stowarzyszenia,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych wraz z numerem telefonu i/lub adresem e-mail w celu powiadomienia o zakwalifikowaniu się do postępowania kwalifikacyjnego

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania podstawowe uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym sprawdzenie znajomości aktów prawnych wymienionych w pkt. I ppkt. 1b i d w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę od pierwszego dnia,
 • Szkolenia specjalistyczne,
 • Możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie,
 • Możliwość poznania zagadnień związanych z realizacją i rozliczaniem projektów z UE,
 • Pracę pełną wyzwań,

Oferty należy składać w terminie do 25.03.2019r. w jednej z następujących form:

 1. w sekretariacie Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Króla Stefana Batorego 7 (II piętro, lokal nr 1),
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Króla Stefana Batorego 7 (II piętro, lokal nr 1) - decyduje data wpływu oferty do Stowarzyszenia, z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko specjalisty do spraw rozliczeń”
 3. w formie elektronicznej na adres e-mailowy d.kardaczynska@euroregion-silesia.pl;

Dokumenty aplikacyjne pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 415 64 94/415 30 95.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Kwestionariusz osobowy - formularz do wypełnienia
 
Z up. Zarządu Stowarzyszenia
Daria Kardaczyńska
Dyrektor Sekretariatu
 
 
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"