Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie naboru dużych projektów do osi III – Edukacja i kwalifikacje

2019-03-20
W imieniu WS oraz regionalnych punktów kontaktowych zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie naboru dużych projektów do osi III – Edukacja i kwalifikacje.

Województwo Opolskie, Kraj Ołomuniecki i Wspólny Sekretariat
serdecznie zapraszają na

Szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
w zakresie naboru projektów do osi III – Edukacja i kwalifikacje
Termin: 28 marca 2019r, godz. 10:00
Miejsce: BEA campus Olomouc, salónek Ióta, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, mapa

Program:

Oś priorytetowa III - zasady naboru, kwalifikowalni wnioskodawcy, wskaźniki, itd.

Cykl życia projektu, złożenie propozycji projektowej, doświadczenia z oceny projektów

Możliwość konsultacji projektów z pracownikami Wspólnego Sekretariatu i Regionalnych Punktów Kontaktowych

 

Tekst naboru tutaj. Zapisy na szkolenie i konsultacje do 26. 03. 2019.

Polscy wnioskodawcy e-mail: rpk@opolskie.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pomocy technicznej Województwa Opolskiego, Kraju
Ołomunieckiego i Wspólnego Sekretariatu w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"