Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zaktualizowano harmonogram naboru wniosku do Funduszu Mikroprojktów - nabory w 2020 roku

2019-07-12
Na ostatnim posiedzeniu EKS, członkowie komitetu zatwierdzili aktualizację "Harmonogramu naborów wniosku w 2. połowie 2019 roku i w roku 2020. W roku 2020 będą dwa nabory, w każdy półroczu jeden. Serdecznie zapraszamy Wnioskodawców na konsultacje i do składania wniosków o dofinansowanie.

Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Ostateczny termin złożenia wniosku

do Euroregionu

Termin Posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Szczegółowe warunki

8.

03.09.2019

12.12.2019

w OP 2 obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów
w zakresie dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego”

9.

03.03.2020

18.06.2020

w OP 2 obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów
w zakresie dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego”

10.

07.09.2020

10.12.2020

w OP 2 obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów
w zakresie dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego”

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"