Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Drugie Warsztaty z zarządzania produktami turystycznymi w ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo”

2019-04-26
W dniach 10.04.2019 r. - 13.04.201 r. odbyły się drugie warsztaty z zarządzania produktami turystycznymi w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Organizatorem wizyty był Partner Projektu Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Tym razem Partnerzy Projektu odwiedzili Alzację. Głównym celem działania było podniesienie wiedzy partnerów, poznawanie dobrych praktyk związanych z zarządzaniem, tworzeniem największych, najbardziej znanych europejskich atrakcji turystycznych.

W warsztatach z zarządzania produktami turystycznymi wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów. W imieniu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry uczestniczyły Agnieszka Zymelka – Koordynator Projektu, oraz Daria Kardaczyńska – Pracownik ds. administracyjno-promocyjnych.

W bogatym programie znalazły się między innymi: wizyta w Biurze Informacji Turystycznej Seltz-Lauterbourg, prezentacje agencji turystycznej Vis-á-Vis, Eurodystryktu PAMINA, Nadreńskiego Parku PAMINA, Alsace Destination Tourisme, oferty turystycznej Regionu Wissembourga oraz transgranicznych ścieżek rowerowych i tras spacerowych. Partnerzy zwiedzili zamek Fleckenstein oraz Strasburg.

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PRZEKRACZAMY GRANICE

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"