Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Szóste spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu flagowego "Wspólne dziedzictwo"

2019-05-31
W dniu 28.05.2019 r. w Złotym Stoku miało miejsce szóste spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

W spotkaniu w imieniu Stowarzyszenia uczestniczyła Agnieszka Zymelka – Koordynator Projektu.

W trakcie spotkania rozmawiano o bieżących działaniach takich jak postępy prac związanych z budową strony internetowej projektu, TV online, mapowanie turystycznego potencjału, broszury, gadżety „lojalnościowe”, gazeta turystyczna pogranicza, stojaki z informacjami o obiektach turystycznych, uczestnictwo na targach / imprezach promocyjnych. Omówiono rówinież palny na najbliższe miesiące.

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PRZEKRACZAMY GRANICE

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"