Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Piąte Study Tour w ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo” - czas na województow ślaskie!

2019-06-24
W dniach 17-19.06.2019 zrealizowano piąte Study Tour dla partnerów projektu po obszarze wsparcia w ramach działania 4.2 projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Organizatorem wizyty byli Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Stowarzyszenie „Region Beskidy”, oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

W Study Tour wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów. W imieniu Stowarzyszenia uczestniczyła Agnieszka Zymelka – Koordynator Projektu, oraz Daria Kardaczyńska – Pracownik ds. administracyjno-promocyjnych.

Wizyta obejmowała region leżący na obszarze wsparcia, czyli województwo śląskie. Pierwszego dnia Partner Projektu Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” pokazał:  Skoczów (Starówka, oraz Wzgórze Kaplicówka), Rezydencję Prezydenta RP w Wiśle, Centrum Koronki Koniakowskiej w Koniakowie, Muzeum regionalne "Na Grapie" w Jaworzynce.

Drugiego dnia Stowarzyszenie „Region Beskidy” zabrało Partnerów Projektu kolejką na Skrzyczne, następnie mieliśmy okazję zwiedzić miasto Bielsko-Biała, oraz Zamek w Pszczynie. Tego dnia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry pokazało Zamek Piastowski w Raciborzu i nie mogliśmy oczywiście ominąć Browaru Zamkowego. Następnie udaliśmy się na spacer po Raciborzu. Przewodnik pokazał Partnerom między innymi bulwary nadodrzańskie, Odrę, parki i najciekawsze Zabytki w Raciborzu, opowiadając przy tym o historii tego miasta.

Trzeciego dnia pokazaliśmy Partnerom Arboretum Bramy Morawskiej i mieszczący się tam piękny „Zaczarowany ogród”, który można było podziwiać z platformy widokowej. Ostatnią atrakcją były Graniczne Meandry Odry, obszar Natura2000. Nasi Partnerzy mieli możliwość podziwiania tego pięknego widoku z poziomu rzeki – płynąc kajakami, oraz z wieży widokowej. Wizytę zakończono obiadem w odrestaurowanym Pałacu w Chałupkach.

Głównym celem wizyty studyjnej było pokazanie partnerom projektu historii oraz pokazania potencjału turystycznego województwa śląskiego. Oczywiście 3 dni to za mało na pokazanie piękna naszej części Śląska, jednak mamy nadzieję, że zachęciliśmy Partnerów do powrotu i zwiedzenia innych równie ciekawych atrakcji znajdujących się na naszym terenie.

W ramach projektu planuje się kolejne podobne Study Tour po pozostałych regionach obszaru wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PRZEKRACZAMY GRANICE

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"