Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualizacja systemu MS2014+ w dniach 11.10.2019 - 13.10.2019

2019-10-11
W związku z aktualizacją systemu MS2014+ w dniach 11.10.2019 (już od 0:00) - 13.10.2019 do (0:00) informujemy, iż w przypadku wyznaczonego terminu na poprawę wniosków o dofinansowanie w ramach 8. naboru - tzw. ocena kwalifikowalności, oraz poprawa uwag w ramach rozliczenia mikroprojektów termin wyznaczony na 11.10.2019 zostaje automatycznie przedłużony do 14.10.2019r.

W związku z powyższym uspokajamy, że pomimo wyznaczonego terminu na 11.10.21019 złożenie poprawek dnia 14.10.2019 nie będzie traktowane jako niedotrzymanie terminu.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"