Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zaproszenie na konferencję pt. "Program, który zmienia polsko-czeskie pogranicze"

2019-10-16
Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Regionalny Punkt Kontaktowy programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pn. „Program, który zmienia polsko-czeskie pogranicze”, dnia 24 października br. w Bielsku-Białej, w Hotelu BIT (http://hotelbit.pl/). Konferencja będzie doskonałą okazją do zaprezentowania m.in. efektów współpracy polskich i czeskich partnerów będących rezultatem realizowanych projektów, promocji Interreg V-A RCz-PL, postępów we wdrażaniu mikroprojektów administrowanych przez Euroregion Silesia, przekazaniu informacji o możliwości składania małych projektów w ramach naboru do OP2 w Euroregionie Beskidy oraz przedstawieniu bliższych informacji o przyszłości czesko-polskiego programu współpracy transgranicznej po 2020 roku.

Podczas konferencji będą Państwo mogli zapoznać się również z wystawą przygotowaną w formie "roll-up", kolejnych już projektów realizowanych na pograniczu polsko-czeskim przez beneficjentów m.in. z województwa śląskiego. Wystawa ma charakter promocyjny i jej celem jest zaprezentowanie opinii publicznej jak można wykorzystać fundusze unijne dostępne w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Program

Informacja

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji serdecznie zapraszamy i prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (link poniżej).

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Miejsce konferencji :

Hotel BIT, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, Bielsko-Biała

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"