Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zaproszenie na szkolenie 07.11.2019 - "Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów"

2019-10-18
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu (Zarządzający FM) zaprasza Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach 6 i 7 naboru na szkolenie z zasad realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się dnia 7 listopada 2019 r. (czwartek) w Sali Narad Urzędu Gminy Krzyżanowice (ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice) o godz. 10.50
 

Program szkolenia w dniu 07.11.2019r.:

10.50

11.00

Rejestracja uczestników

11.00

 

 

 

 

12.30

Otwarcie spotkania, przywitanie uczestników

Blok tematyczny:

Zasady realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska:

 1. dokumentacja FM i informacje ogólne dla Mikrobeneficjentów,
 2. umowa o dofinansowanie,
 3. realizacja mikroprojektu:
 • promocja,
 • zmiany w trakcie realizacji,
 • wybór wykonawcy/dostawcy,
 • kontrole, monitoringi.

12.30

12.45

 

Przerwa kawowa

12.45

13.45

 

Blok tematyczny:

Zasady rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska:

 1. Kwalifikowalność wydatków,
 2. Aplikacja MS 2014+,
 3. Rozliczenia mikroprojektów Typ A
 • Raport bieżący z realizacji / Zestawienie dokumentów
 • Wniosek o płatność / Raport Końcowy
 1. Rozliczenia mikroprojektów Typ B i C
 • Raport bieżący z realizacji / Zestawienie dokumentów
 • Wniosek o płatność / Raport Końcowy
 1. Weryfikacja / Kontrola rozliczenia, wypłata dofinansowania

13.45

14.00

Pytania, dyskusja.

Uprzejmie prosimy o przysłanie faxem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszeniowej do Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz,
tel./fax. (32) 415 64 94 wew. 18, lub fax. (32) 415 30 95,
e-mail: info@euroregion-silesia.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2019.

Karta zgłoszeniowa

Zaproszenie

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"