Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

8. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia - Program INTERREG V-A RCz-PL

2019-12-16
W dniu 12 grudnia 2019 r. w Opavie odbyło się 8. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w ósmym naborze, w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Euroregionalny Komitet Sterujący ostatecznie z 32 omawianych mikroprojektów zatwierdził do dofinansowania 28 mikroprojekty, 3 nie uzyskały dofinansowania, a 1 został wstrzymany do dofinansowania do czasu złożenie odpowiednich dokumentów.

Szczegółowe informacje o Decyzjach EKS znajdują się w zakładce "Decyzje EKS".

Ponadto podczas posiedzenia EKS omówiony został Raport nr 8 nt. Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia, przedstawiono aktualne informacje dotyczące systemu MS2014+ oraz dokonano oceny spełnienia wskaźników i warunków uruchomienia pozostałej 1/4 wartości alokacji na Fundusz Mikroprojektów.


 

  

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"