Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry

2019-12-11
W dniu 10 grudnia 2019r. w Sumienie (gm. Lyski) odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmina Dorzecza Górnej Odry. W ramach porządku obrad były podejmowane uchwały m.in. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Prezydium Euroregionu Silesia na 2020r. Znaczną część programu posiedzenia poświęcono obecnej perspektywie UE 2014-2020.

Omówiono sprawy związane z Programem INTERREG V-A RCz-RP i Funduszem Mikroprojektów 2014-2020. Przedstawiono również wstępne założenia do nowych programów EWT na lata 2021-2027r.  Na zakończenie Dyrektor Sekretariatu omówiła projekty i zadania własne Euroregionu Silesia.

 

 

 


 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"