Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zaktualizowano harmonogram naboru wniosku do Funduszu Mikroprojktów - nabory w 2020 roku

2020-01-07
Na ostatnim posiedzeniu EKS, członkowie komitetu zatwierdzili aktualizację "Harmonogramu naborów wniosku w roku 2020". W roku 2020 będą dwa nabory. Serdecznie zapraszamy Wnioskodawców na konsultacje i do składania wniosków o dofinansowanie.

EKS zatwierdził zmianę terminu 9. posiedzenia EKS, aktualny termin to 25.06.2020r. 

Aktualne terminy:

9 03.03.2020 18.06.2020

zmiana terminu na 25.06.2020

Szczegółowe warunki dla OP 2: obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

Pozostałe osie priorytetowe (OP3, OP4) bez dodatkowych warunków.

10 07.09.2020 10.12.2020

Szczegółowe warunki dla OP 2: obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

Pozostałe osie priorytetowe (OP3, OP4) bez dodatkowych warunków.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"