Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Projekt „Silesianka“ - szlakiem wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia - oficjalnie rozpoczęty

2020-02-20
Dnia 20.02.2020 r. w Ostrawie, na terenie unikalnego na świecie kompleksu architektury przemysłowej Dolní oblast Vítkovice, odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację projektu “Silesianka”- szlak wież i platforma widokowych w Euroregionie Silesia. W Auli Wielofunkcyjnej GONG zostały przedstawione założenia nowego kompleksowego transgraniczny produktu turystycznego o nazwie "Silesianka", który zakłada połączenie wszystkich istniejących już wież i platform widokowych na terenie Euroregionu Silesia oraz nowych w jeden produkt turystyczny.
O powstaniu szlaku, planach i zamiarach mówiła Daria Kardaczyńska, lider zespołu projektowego PL oraz Roman Tománek, główny menedżer całego rojektu. “Silesianka” ma wesprzeć promowanie atrakcji, które funkcjonują wokół wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia. W programie konferencji znalazły się też prelekcje poświęcone turystyce transgranicznej w województwie morawsko-śląskim i  województwie śląskim, a także dobrych praktykach przy tworzeniu szlaków kulturowo-turystycznych. Jest to na dziś nasze wyzwanie, bo turystyka jest trudnym obszarem, wymagającym uwzględniania oczekiwań turystów.
 

Podczas konferencji ogłoszono oficjalnie laureatów międzynarodowego konkursu plastycznego “Zaprojektuj Silesiankę “. Wyróżniono 9 najlepszych prac, i to spośród nich wyłoniono głównego zwycięzcę konkursu. Nagrodzona praca stała się inspiracją dla powstania maskotki o nazwie „Silesianka”,  która zostanie wykorzystana jako symbol powstającego transgranicznego produktu turystycznego „Silesianka” – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.

 

 

 

 

Program Konferencji PL

Program Konferencji CZ

 

Prezentacja z konferencji

1) Prezentacja projektu „Silesianka“ – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia

DARIA KARDACZYŃSKA (Lider zespołu projektowego), ROMAN TOMÁNEK (Główny menadżer projektu)

2) Szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia z wykorzystaniem Funduszu Mikroprojektów

ANDRZEJ  WAWRZYNEK (Wójt Gminy Pietrowice Wielkie)

3) Współpraca transgraniczna na lata 2021-2027

MACIEJ MOLAK (Kierownik Wspólnego Sekretariatu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej)

4) Turystyka transgraniczna w Kraju Morawsko-Śląskim i jej trendy

DAVID KARČMÁŘ (Dyrektor Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.)

5) Ruch turystyczny w województwie śląskim i zaobserwowane trendy w turystyce

AGNIESZKA SIKORSKA (Dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach

6) Dobre praktyki przy tworzeniu szlaków kulturowo-turystycznych. O czym warto pamiętać

ADAM HAJDUGA (Wiceprezydent Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH)


 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"