Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

COVID-19 i jego wpływ na realizację projektów

2020-03-10
Aktualizacja (12.03.2020). Ze względu na podjęte w Rzeczpospolitej Polskiej (Instytucja Krajowa programu) oraz w Republice Czeskiej (Republika Czeska jest Instytucją Zarządzającą Programem INTERREG V-A RCz-RP) środki bezpieczeństwa, dotyczące koronawirusa COVID-19, informujemy Państwa, że wszystkie Państwa ewentualne prośby/wnioski, związane z zaistniałą sytuacją i komplikacjami podczas realizacji działań projektu będą rozwiązywane indywidualnie z pracownikami Euroregionu Silesia.

W przypadku, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie działań w pierwotnie zaplanowanym terminie (np. Imprezy masowe, spotkania szkolne, wycieczki, konferencje, imprezy sportowe, itp.), najpierw należy rozważyć zmianę harmonogramu realizacji działań projektu, ograniczenie liczby uczestników lub zmianę formy działania.
Jeśli podjęcie tych środków nie jest możliwe, należy rozważyć anulowanie tych działań w formie wniosku o zmianę (szczególnie w przypadku mniejszych wydarzeń towarzyszących, które nie są kluczowe dla osiągnięcia celów projektu).

W przypadku działań kluczowych, prosimy o indywidualne konsultacje z pracownikami Euroregionu Silesia, w celu znalezienia alternatywnych możliwości realizacji działań projektowych.

Beneficjent powinien dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować skutki finansowe anulowania działań. Wszelkie opłaty za anulowanie i dodatkowe koszty związane z podjęciem niezbędnych środków w zapobiegawczych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa będą oceniane indywidualnie na podstawie wniosków o zmiany (z wyjątkiem zasad określonych w Dokumencie Programowym, które nadal pozostają obowiązujące).

Wszystkie uzgodnione zmiany będą musiały zostać złożone za pomocą Wniosku o zmianę, po indywidualnych konsultacjach z Euroregionem Silesia.

Podjęte środki bezpieczeństwa, związane z ograniczeniem działalności szkół (w Czechach) obowiązują do 24.03.2020r., a w Polsce do 25.03.2020r. dlatego w przypadku wydarzeń z udziałem uczniów i studentów zalecamy ich organizację w późniejszym terminie i poczekanie na dalszy rozwój sytuacji.

Zalecamy odwiedzanie stron internetowych Programu www.cz-pl.eu, na których będą Państwo informowani o wszystkich niezbędnych sprawach.

Prosimy o rozsądne podejście do szukania rozwiązań problemów, które dotknęły nas wszystkich.

 

na podstawie - źródło : http://pl.cz-pl.eu/aktualnosci/covid-19-i-jego-wpyw-na-realizacj-projektow-126

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"