Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zmiana organizacji pracy Sekretariatu Stowarzyszenia!

2020-03-12
W związku z zagrożeniem koronawirusem (COVID19) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego jak i Wojewody Śląskiego, za zgodą Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Stowarzyszenia w tym ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa zwracamy się z prośbą do Beneficjentów Mikroprojektów oraz potencjalnych wnioskodawców o załatwianie wszelkich spraw poprzez e-mail lub telefonicznie.

Pracownicy Sekretariatu będą tylko telefonicznie i e-mailowo udzielać informacji w godzinach:

Poniedziałek - Czwartek: 7.30 - 16.00
Piątek: 7.30 - 13.30

Wszystkie sprawy dotyczące realizowanych mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów można wykonywać poprzez system MS2014+ (https://mseu.mssf.cz) , w tym przesyłanie informacji depeszami, składanie wniosków o zmiany, itp. , a także e-mailami.

W przypadku zwrotów podpisanych umów o dofinansowanie dla Beneficjentów z 8. naboru  (w tym wykazów rachunków bankowych) prosimy o przesyłanie dokumentów pocztą.   

Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej euroregionu www.euroregion-silesia.pl gdzie na bieżąco publikowane będę kolejne informacje.

Dane kontaktowe:

tel./fax +48 32 415 64 94
tel./fax +48 32 415 30 95

Sekretariat - wew. 10
Fax - wew. 18
e-mail ogólny: info@euroregion-silesia.pl

Wykaz danych kontaktowych na poszczególnych pracowników Stowarzyszenia znajduje się w zakładce „Kontakty”.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"