Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wstępne zalecenia Instytucji Zarządzającej przy ocenie kwalifikowalności wydatków w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

2020-03-17
Wstępne zalecenia, jak postępować przy ocenie kwalifikowalności wydatków, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zalecenia zostały wydane w oparciu o wstępne oświadczenie KE. Ostateczne zalecenie opublikujemy po wydaniu wiążącego stanowiska ze strony KE.
  •  W przypadku wydatków już poniesionych, ewentualnie opłat związanych z anulowaniem zamówień, powstałych z powodu odwołania wydarzenia przez organizatora, wydatki te można uznać za kwalifikowalne.
  • Jeśli wydarzenie ma miejsce na obszarze, na którym, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RCz, nie zaleca się podróżowania mieszkańcom RCz, wydatki można uznać za kwalifikowalne; dotyczy to także przypadku, w którym organizator nie odwołał wydarzenia.
  • W przypadku wydatków związanych z pracownikiem, którego dotyczą specjalne środki bezpieczeństwa, określone przez Ministerstwo Zdrowia RCz lub jeśli pracownik został poddany kwarantannie z innego powodu (np., jeżeli osoba ta miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem) lub zachorowała, wydatki można uznać za kwalifikowalne.

Opisane okoliczności uznajemy za kwalifikowalne, ponieważ doszło do działania siły wyższej, na którą pracodawca nie mógł mieć żadnego wpływu. Jeżeli jednak pracodawca zdecydował się nie wysyłać pracownika w podróż wyłącznie z przyczyn prewencyjnych, ale nie zostały jednocześnie spełnione warunki, które zostały określone w środkach bezpieczeństwa lub zaleceniach wydanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RCz i Ministerstwo Zdrowia RCz, wówczas, ze względu na zasadę gospodarności, nie można uznać takich wydatków za kwalifikowalne.

 

źródło : http://pl.cz-pl.eu/aktualnosci/wstpne-zalecenia-instytucji-zarzdzajcej-przy-ocenie-kwalifikowalnoci-wydatkow-w-zwizku-z-rozprzestrzenianiem-si-koronawirusa-127

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"