Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

COVID-19 / Fundusz Mikroprojektów - Interreg / Aktualne informacje - wnioski o zmiany, podpisy, kwalifikowalność

2020-04-03
W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 informujemy, iż w przypadku braku możliwości uzyskania na wymaganych dokumentach, oświadczeniach, czy wnioskach o zmiany (załącznikach) podpisów odręcznych z pieczęciami imiennymi osób upoważnionych, istnieje możliwość złożenia tych dokumentów z podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

1. Kontrola kwalifikowalności w ramach 9. naboru wniosków do FM.

Uzupełnienie dokumentów i załączników w ramach „Wezwanie do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu i załączników”. W przypadku braku możliwości uzyskania na wymaganych dokumentach, oświadczeniach, porozumieniu o współpracy podpisów odręcznych z pieczęciami imiennymi osób upoważnionych (Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Prezesów, itp.), istnieje możliwość złożenia tych dokumentów z podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

W takim przypadku prosimy, aby te podpisy znalazły się bezpośrednio na dokumencie, np. w poniższej formie:


 

2. Wnioski o zmiany w realizowanych mikroprojektach.

Wnioski o zmianę administrujemy obecnie na bieżąco. Może się jednak zdarzyć, iż nie są one administrowane w porządku chronologicznym, ale według istotności, tj. w przypadku zmian spowodowanych obecną sytuacją staramy się wyjść na przeciw oczekiwaniom i te zmiany administrować w pierwszej kolejności. W dużej mierze pozwoli to także minimalizować straty finansowe Mikrobeneficjentów. Administracja wniosków o zmianę może odbywać się także z wykorzystaniem podpisów elektronicznych.

 

 

 

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"