Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Jubileuszowe 25. posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej - Cieszyn

2019-06-10
W 2019 roku minęło 25 lat od podpisania Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o Współpracy Transgranicznej z dnia 8 września 1994 roku. Jubileusz ten pokrył się z XXV posiedzeniem Komisji. Przewodniczący posiedzenia podkreślali, że wieloletnie relacje udowodniły, iż dobra współpraca podmiotów szczebla rządowego z podmiotami lokalnymi przynosi wymierne, dobre efekty.

Współprzewodniczący Komisji nawiązali również do 15. rocznicy członkostwa Polski i Czech w Unii Europejskiej, które otworzyło przed Warszawą i Pragą nowe możliwości współpracy w wymiarze europejskim.

Uczestników posiedzenia Komisji powitali: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Pradze Barbara Ćwioro, Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie Ivan Jestřáb, Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Czeskiego Cieszyna Gabriela Hřebačková oraz Przewodniczący Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński, Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna.

Po inauguracji posiedzenia przewodniczący grup roboczych Komisji spotkali się w celu omówienia efektów współpracy w okresie od poprzedniego posiedzenia Komisji oraz uzgodnili tematy i zadania, które będą realizowane w okresie do kolejnego posiedzenia Komisji. Swoje spotkanie odbyła także Grupa robocza ds. współpracy euroregionalnej, którą aktywnie współtworzy Euroregion Silesia.

W części jubileuszowej posiedzenia przedstawiciel naszego Euroregionu – Dyrektor Sekretariatu przedstawiła prezentację pt.:„25 lat działalności Euroregionów oraz grupy roboczej ds. współpracy euroregionalnej w ramach PL-CZ Komisji”.  

Po podpisaniu protokołu z obrad, na zakończenie jubileuszowego posiedzenia Komisji osobom i instytucjom zasłużonym na rzecz rozwoju polsko-czeskiej współpracy transgranicznej wręczono okolicznościowe podziękowania. Jedno z nich przypadło Euroregionowi Silesia.


 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"