Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Spotkanie tematyczne w ramach projektu „Strategia” – dot. produktu „SILESINKA”

2019-03-06
W dniu 03.04.2019 w Rudyszwałdzie (gmina Krzyżanowice) odbyło się spotkanie tematyczne w ramach projektu „Strategia” – dot. produktu „SILESINKA”. Uczestnikom przybliżono koncepcję tworzonego nowego szlaku transgranicznego.

Na spotkaniu omawiano:

Pomysł: koncepcja szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – początki powstawania koncepcji szlaku, współpraca nie tylko z gminami członkowskimi.

Od pomysłu do realizacji: realizacja szlaku wież i platform widokowych w ramach Funduszu Mikroprojektów oraz przygotowania do dużego transgranicznego projektu, (etap I, II i III w ramach FM oraz duży projekt transgraniczny).

Transgraniczny produkt turystyczny: "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia – omówienie zasad współpracy z obiektami na szlaku.

Co dalej? – rozbudowa szlaku „Silesianka“, kolejne inwestycje, kolejne pomysły.

Spotkanie zakończono dyskusją, a następnie udano się na teren wieży widokowej na terenie obszaru Natura 2000 / Graniczne Meandry Odry/ – wieża widokowa w Zabełkowie (mówiono inwestycję oraz pomysł na rozbudowę).

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"