Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

7. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego - Fundusz Mikroprojektów

2019-06-13
W dniu 13 czerwca 2019r. w Raciborzu odbyło się 7. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w siódmym naborze, w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Euroregionalny Komitet Sterujący z omawianych mikroprojektów zatwierdził do dofinansowania 31 mikroprojektów, 1 projekt został wstrzymany, 5 projektów nie uzyskało dofinansowania.

Szczegóły tutaj : Decyzje EKS

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"