Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Pracownicy transgraniczni, studenci i uczniowie mogą od poniedziałku 04.05.2020 przekraczać granice

2020-05-04
Pracownicy transgraniczni, studenci i uczniowie mogą od poniedziałku przekraczać granice. Zapis dosłownie brzmi: 3. Od dnia 4 maja 2020 r. obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.3)):
1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach;
2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.
 
Dodatkowo czeski rząd postanowił, że wymagane od osób przekraczających granicę testy na obecność koronawirusa COVID-19 trzeba będzie wykonywać nie co 2 tygodnie, jak to było dotychczas, ale raz na miesiąc. Negatywny wynik testu umożliwi przekroczenie granicy. Koszt wykonania testu spoczywać będzie na osobie planującej przekroczenie granicy. Koszt takiego testu wykonanego po czeskiej stronie waha się w granicach 2500-3000 CZK. W Polsce cena takiego testu wynosi 500-580 PLN.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"