Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Konkurs MSZ nt. Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020

2020-05-19
Informujemy, że 15 maja br. na stronie MSZ ogłoszony został konkurs Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020.

Szczegółowe informacje dot. konkursu MSZ dostępne są pod poniższym linkiem:


https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko--czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2020
 

Regulamin konkursu, formularz oferty i kosztorysu, wytyczne dla oferentów, istotne postanowienia umowy, oświadczenie dla oferentów, dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa w dziale „Konkursy Ministra”.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r.
 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"