Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Studia licencjackie "Język czeski od podstaw" w PWSZ w Raciborzu

2020-06-23
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu rozpoczęła rekrutację na studnia na kierunku - filologia czeska na rok akademicki 2020/2021. Są to bezpłatne studia licencjackie.

Studenci filologii czeskiej, oprócz intensywnej nauki języka czeskiego od poziomu podstawowego, poznają literaturę, historię i kulturę Czech. Ponadto, w ramach wybieralnych modułów, realizują przedmioty z zakresu translatoryki i języka biznesu. Wykładom towarzyszą warsztaty przekładowe i konwersatoria organizowane zarówno w wyposażonych w sprzęt salach, jak i w warunkach terenowych (komenda policji, jednostki terenowe Straży Granicznej, zarówno w Polsce, jak i w Czechach, Uniwersytety w Ołomuńcu i Ostrawie). Dodatkowo studenci mają możliwość wyjazdu na zagraniczne uczelnie w ramach podpisanych umów międzynarodowych. Instytut Neofilologii współpracuje intensywnie z Uniwersytetami w Ostrawie i Ołomuńcu.

Zajęcia na specjalności filologia czeska odbywają się popołudniami (od poniedziałku do czwartku po godz. 15.00), co umożliwia odbywanie studiów
osobom pracującym.

Strona FB, którą prowadzą studenci bohemistyki:
https://pl-pl.facebook.com/raciborscybohemisci/

Bezpośredni link do rekrutacji:
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/rekrutacja/kierunki/filologia/
 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"