Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Harmonogram naborów mikroprojektów na 2021 zatwierdzonych przez EKS

2020-07-06
W dniu 25.06.2020 Euroregionalny Komitet Sterujący (EKS) Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia zatwierdził terminy naborów mikroprojektów na 2021 rok. W przyszłym roku będą dwa nabory, podobnie jak do tej pory w 03/2021 i w 09/2021. Szczegóły poniżej.

Harmonogram składania i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie w ramach
„Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia“ w 2021 roku

11. nabór wniosków
Harmonogram 11. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia:

  • Termin składania wniosków: do 09.03.2021
  • Termin 11. posiedzenia EKS: 17.06.2021
  • Szczegółowe warunki : Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

12. nabór wniosków
Harmonogram 12. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia:

  • Termin składania wniosków: do 07.09.2021
  • Termin 12. posiedzenia EKS: 16.12.2021
  • Szczegółowe warunki : Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

Pełny wykaz tutaj

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"