Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Komunikat o uruchomieniu nowej aplikacji Bazy konkurencyjności (BK2021)

2020-09-01
Wersja produkcyjna "nowej" aplikacji Bazy konkurencyjności BK2021 została uruchomiona 18 sierpnia 2020 r. (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). W tym samym dniu, stara wersja aplikacji (BK) zostaje zablokowana. Od 18 sierpnia 2020 r. nie jest możliwe dodawanie nowych ogłoszeń poprzez archiwalną wersję strony.

Funkcjonalność nowej aplikacji (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/):

BK2021 obsługuje ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zarówno dla projektów obecnej, jak i kolejnej perspektywy finansowej. Oprócz większej wydajności, nowa aplikacja cechuje się również możliwością składania ofert przez system. Będzie spójna z pozostałymi aplikacjami okresu programowania 2021-2027.

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z uruchomieniem oraz funkcjonowaniem BK2021 prosimy kierować pod adres email: konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl.

Konta z dotychczasowej wersji Bazy nie są przenoszone - wymagana jest ponowna rejestracja.

Dotychczasowa wersja Bazy Konkurencyjności jest dostępna pod adresem:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Instrukcje użytkownika aplikacji BK21 znajdują się na stronie:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

Zachęcamy również do zapoznania się z FAQ dotyczącym BK2021, dostępnym pod adresem:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/FAQ

W przypadku pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu ze wsparciem technicznym.

Ogłoszenia zamieszczane na poprzedniej wersji Bazy Konkurencyjności zachowują ważność i wciąż są dostępne w archiwalnej wersji Bazy Konkurencyjności, której adres widnieje powyżej.

Wersja szkoleniowa BK2021

W celu wsparcia przyszłych użytkowników, od dnia 24 lipca 2020 r. udostępniona jest wersja szkoleniowa nowej aplikacji. Adres aplikacji jest zamieszczony na obecnej stronie Bazy konkurencyjności (BK).

Pomocą dla użytkowników w zapoznaniu się z BK2021 są również trzy rodzaje instrukcji: instrukcja kontekstowa w samej aplikacji, instrukcje multimedialne oraz instrukcje w formie dokumentu.

Komunikaty odnośnie wdrożenia nowej aplikacji Baza konkurencyjności są zamieszczane na stronie aplikacji, użytkownicy powinni na bieżąco obserwować informacje o wszelkich zmianach.

 

źródło: https://pl.cz-pl.eu/aktualnosci/komunikat-o-uruchomieniu-nowej-aplikacji-bazy-konkurencyjnoci-bk2021-138

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"