Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Konferencja zamykająca realizację projektu „Wspólne Dziedzictwo”

2020-10-23
W dniu 20.10.2020 r. miała miejsce Konferencja zamykająca realizację projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

W związku z panującą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 konferencja odbyła się online i była transmitowana na kanale projektu na Facebooku.

FB Wspólne Dziedzictwo / Společné dědictví  @INTERREGWDSD link do konferencji https://fb.watch/2GJBNjDCZH/

Program konferencji

Link do do strony www projektu : https://tourism-pl-cz.eu

Link do kanały YT : https://www.youtube.com/channel/UCQjHElWhup45wGHLy8h9WZQ

 

 

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"