Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

XVII Forum Regionów Granicznych odbyło się w dniach 01.10.2020r.-02.10.2020r. w Raciborzu.

2020-10-06
W 2020 roku organizacji XVII Forum podjęło się nasze Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Początkowo planowano, iż Forum odbędzie się na przełomie maja/czerwca 2020r. Jednak ze względu na panującą pandemię koronawirusa COVID-19 organizacja Forum była możliwa dopiero w październiku. Chcieliśmy, aby w 2020 r. powrócić do szerokiego grona uczestników Forum w tym przedstawicieli instytucji rządowych (np. ministerstwa) oraz samorządowych (np. urzędy marszałkowskie), a także przedstawicieli strony czeskiej (instytucje zaangażowane w programy transgraniczne, euroregion, itp.).

Dlatego też w 2020 r. orócz samych polskich euroregionów zaproszono również czeskie euroregiony, oraz instytucje rządowe i samorządowe.

Pierwszego dnia (01.10.2020)  zorganizowano Study Tour, którego celem było przedstawienie transgranicznego produktu turystycznego jakim jest realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w partnerstwie z Euroregionem Silesia CZ projekt „Silesianka – szlakiem wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia“. W ramach wizyty studyjnej pokazano: platformę widokową w Arboretum Bramy Morawskiej (Racibórz), wieżę i platformę widokową w Pogrzebieniu (Gmina Kornowac), platformę widokową na Ruinach Zamku w Tworkowie (Gmina Krzyżanowice), wieżę widokową na Granicznych Meandrach Odry (Gmina Krzyżanowice), oraz wieżę widokową Bolt Tower (Ostrava – Vítkovice).

Drugiego dnia (02.10.2020) odbyło się Forum Regionów Granicznych. W ramach spotkania zebrane osoby wymieniały się informacjami na temat współpracy transgranicznej na poszczególnych granicach (CZ-PL, PL-DE, PL-SK,PL-UA, itp.). Rozmawiano o aktualnym stanie programów transgranicznych w bieżącym okresie programowania, oraz o przygotowniach do nowego okresu 2021-2027. Podczas Forum poruszono również temat wpływ pandemii na współpracę transgraniczną i jakie wyzwania stawiają przed nami tego typu sytuacje.

Obszerny artykuł o zorganizowanym w Raciborzu Forum zostanie zamieszczony w Biuletynie Euroregionu Silesia.

------------------------------

Projekt pt.: „Promocja drogą do rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu państwa RP
PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"