Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Kursy języka czeskiego - zapisy

2021-02-03
Na stronach programu INTERREG V-A pojawiła się informacja dot. kursów językowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"