Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Przypominamy, iż trwa nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia - posiadamy jeszcze wolne środki z EFRR na realizację polsko-czeskich projektów transgranicznych.

2021-02-04
W 2021 roku zatwierdzono dwa nabory wniosków do FM, w marcu 2021, oraz wrześniu 2021 (dotyczy naborów do OP 2, 3, 4). Planowany jest też specjalny, dodatkowy nabór do OP3. Szczegóły wkrótce. Poniżej przedstawiamy daty dotyczące 11. i 12. naboru. Zapraszamy na konsultacje. Prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań w Sekretariacie Stowarzyszenia.

Harmonogram składania i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie w ramach
„Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia“ w 2021 roku

11. nabór wniosków
Harmonogram 11. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia:

  • Termin składania wniosków: do 09.03.2021
  • Termin 11. posiedzenia EKS: 17.06.2021
  • Szczegółowe warunki : Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

12. nabór wniosków
Harmonogram 12. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia:

  • Termin składania wniosków: do 07.09.2021
  • Termin 12. posiedzenia EKS: 16.12.2021
  • Szczegółowe warunki : Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

Szczegóły naborów w zakładce "Terminy naborów"

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"