Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Informacja o naborze dużych projektów do OP2 / program INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020

2021-04-14
W marcu 2021r. odbyła się Procedura Obiegowa Komitetu Monitorującego w ramach Programu INTERRREG V-A RCz-RP 2014-2020, na której między innymi zatwierdzono tzw. “mandat dla IZ / WS do ogłoszenia naboru wniosków w ramach osi priorytetowej 2” tj. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.
W związku z tym jeszcze w tym roku (w najbliższym czasie, jednak data nie jest jeszcze ustalona dokładnie) planowany jest nabór nowych “dużych” projektów do tej osi priorytetowej (OP2). 
 
Szczegółu będą pojawiać się na stronie Wspólnego Sekretariatu https://pl.cz-pl.eu/ / https://pl.cz-pl.eu/ogoszenia-o-naborach-wnioskow-i-zatwierdzone-projekty
 
Środki na uruchomienie naboru pochodzić będą z oszczędności programowych, dlatego też zachęcamy do skorzystania i przychodowania oraz realizacji nowego projektu transgranicznego. 
 
 

 
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"