Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Spotkanie przedstawicieli Euroregionu Silesia z Posłem do Parlamentu Europejskiego Panem Łukaszem Kohutem

2021-05-15
W dniu 15 maja 2021 mieliśmy przyjemność spotkać się i porozmawiać o nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027 z Panem Łukaszem Kohutem – Posłem do Parlamentu Europejskiego. Nasze stowarzyszenie reprezentowali na spotkaniu Prezes Zarządu - Grzegorz Gryt oraz Dyrektor Sekretariatu - Daria Kardaczyńska. W spotkaniu razem z Panem Łukaszem Kohutem uczestniczyli jego asystenci – Pan Jan Lubos oraz Pan Mateusz Kubis.

W trakcie spotkania omówiliśmy po krótce działalność naszego stowarzyszenia, które funkcjonuje już ponad 23 lata oraz przedstawiliśmy zasady funkcjonowania Euroregionów w Polsce, ale również w innych krajach. Przedstawiliśmy kilka przykładów zrealizowanych mikroprojektów oraz dużych projektów z programów transgranicznych jakim przede wszystkim zajmują się Euroregiony. Wszystkie te inicjatywy przyczyniają się do rozwoju współpracy transgranicznej Polski z naszymi sąsiadami oraz rozwoju naszych regionów. Omówiliśmy również zasady realizacji Funduszy Mikroprojektów (FMP), którymi administrują Euroregiony od czasów programów przedakcesyjnych PHARE CBC do obecnego okresu 2014-2020. Kolejnym tematem była nowa perspektywa UE na lata 2021-2027 i zmiany jakie są planowane w tym okresie. Przedstawiliśmy informacje o FMP jakim dysponujemy na dzień dzisiejszy i szczegółowo omówiliśmy zarys planów wdrażania FMP w nowej perspektywie. Spotkania było bardzo merytoryczne, liczymy na wsparcie w utrzymaniu roli Euroregionów w nowej perspektywie w formie jaka funkcjonuje z pomyślnością ponad 20 lat.

Cieszymy się, że kolejne osoby są tak przychylne Euroregionom i działalności jaką realizują od wielu lat w celu rozwoju obszarów przygranicznych, rozwoju naszych regionów oraz współpracy transgranicznej.  

lukaszkohut

#euroregionsilesia


 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"