Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zapraszamy na film : "PROGRAM, KTÓRY ZMIENIA POLSKO-CZESKIE POGRANICZE"

2021-10-28
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanym m.in. na obszarze województwa śląskiego i opolskiego. Polscy partnerzy, od wielu lat realizują wspólnie z czeskimi partnerami projekty, dzięki którym zmienia się polsko-czeskie pogranicze. Zachęcamy do obejrzenia spotu promocyjnego przygotowanego przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Bielsku-Białej (UMWŚ). Są w nim też projekty z naszego terenu :).

W ramach Programu zrealizowanych zostało szereg interesujących i ważnych działań w różnych dziedzinach życia.  

Tak więc aby poprawić bezpieczeństwo na pograniczu zakupione zostały m.in. wyposażenie dla jednostek straży pożarnej, w tym wozy/samochody strażackie. Zorganizowano cykl szkoleń oraz ćwiczeń, które mają skutecznie usprawnić działania jednostek OSP.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość realizacji działań dotyczących infrastruktury turystycznej. Efektem projektów są wybudowane w pięknym otoczeniu przyrody wielokilometrowe ścieżki rowerowe, wieże widokowe oraz wyremontowane budynki, które znalazły nowe zastosowanie.  

Infrastruktura turystyczna to również miejsca aktywności i wypoczynku i to nie tylko dla mieszkańców pogranicza ale również dla turystów odwiedzających ten region.

Beneficjenci Interreg V-A Republika Czeska - Polska skupili również działania w projektach na edukacji.  Celem tych działań jest pomoc w zatrudnieniu na transgranicznym rynku pracy.

I właśnie dzięki tak zróżnicowanym i intensywnym działaniom realizowanym wspólnie przez polskich i czeskich partnerów, w tym partnerów z województwa śląskiego cel Programu zostaje osiągnięty i wpływa na korzystną metamorfozę pogranicza.

Program ten to przede wszystkim partnerstwo i ścisła współpraca, ludzi i instytucji, dzięki temu następuje poprawa jakości życia na wspólnym pograniczu oraz wzmocnienie kontaktów międzyludzkich.
żródło: https://ewt.slaskie.pl/czytaj/pl_cz_spot_reklamowy 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"