Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wznowienie naborów do Funduszu Mikroprojektów - 15. nabór wniosków

2021-12-30
Po zakończeniu 14. naboru wniosków do "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" na początku listopada 2021 r. wstrzymano przyjmowanie kolejnych wniosków. Jednakże, ze względu na to że środki są jeszcze dostępne w niektórych osiach priorytetowych Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, w grudniu zatwierdzono wznowienie przyjmowania wniosków w ramach 15. naboru, który najprawdopodobniej będzie ostatnim w okresie programowania 2014-2020.

Termin składania wniosków upływa 25 lutego 2022 r., a posiedzenie EKS odbędzie się 19 maja 2022r. Terminy naborów

Szczegółowe warunki tego naboru zostaną opublikowane w styczniu 2022 r.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"