Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Decyzje z 13. posiedzenia wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego

2021-12-22
W dniu 16 grudnia 2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się 13. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w 13. naborze, w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Informacje, które projekty otrzymały dofinansowanie na 13. posiedzeniu EKS znajdują się w zakładce "Decyzje EKS" https://www.euroregion-silesia.pl/index,decyzje-eks,114.html

Na posiedzeniu zatwierdzono również koleny, już 15.nabór wniosków do Funduszu Mikroproejktów. Tym samych do 25.02.2022 czekamy na kolejne Państwa  wnioski o dofinansowanie. Harmonogram naboru znajdą Państwo tutaj.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"