Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualizacja "Wytycznych dla Wnioskodawcy" w ramach FM 2014-2020

2022-01-31
Od 1 lutego 2022 r. obowiązuje nowa wersja "Wytycznych dla Wnioskodawcy" ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.

Nową wersję i wszystkie inne dokumenty można znaleźć w zakładce "Nabór - Dokumentacja Funduszu do pobrania".

Wszystkich wnioskodawców i beneficjentów dotacji z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia informujemy o wydłużeniu czasu realizacji mikroprojektów. Pierwotnie wszystkie mikroprojekty należało zakończyć do końca 2022 r., teraz ich realizacja jest możliwa do 30 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie zwracamy jednak uwagę, że ten termin jest ostateczny i dalsze przedłużanie mikroprojektów nie będzie możliwe. W związku z tym zalecamy, aby Wnioskodawcy przygotowujący mikroprojekty do 15. naboru zaplanowli zakończenie co najmniej na 2-3 miesiące przed tym terminem.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"