Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

XXVI posiedzenie Polsko – Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

2022-02-01
W dniu dzisiejszym, 1 lutego br. po prawie półtora roku przerwy odbyło się XXVI posiedzenie Polsko – Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej (w formule online). Euroregiony w tym nasz Euroregion Silesia jest członkiem komisji w tym współtworzy „Grupę roboczą ds. współpracy euroregionalnej”. W posiedzeniu z naszej strony uczestniczył Wiceprezes Zarządu Pan Grzegorz Utracki - Wójt Gminy Krzyżanowice oraz Daria Kardaczyńska – Dyrektor Sekretariatu. Sprawozdanie z pracy grupy roboczej omówili : Daria Kardaczyńska, Jaroslav Stefek oraz Bogdan Kasperek.

Posiedzenie prowadzili : Mariusz Boguszewski, Dyrektor Departamentu ds. Międzynarodowych i Migracji, MSWiA RP, oraz Jiří Šitler, Dyrektor Departamentu Państw Europy Środkowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RCz, Współprzewodniczący Komisji.

Nasza grupa ds. współpracy euroregionalnej omówiła:

  • wpływ pandemii COVID-19 na współpracę transgraniczną i na Fundusz Mikroprojektów 2014-2020,
  • działalność Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej powstałej w 2013 roku skupiającej strony polskie stowarzyszeń tworzących euroregiony na granicach Polski oraz Forum Polskich Regionów Granicznych, które w 2020roku odbyło się w Raciborzu,
  • podpisane w 2021 roku Memorandum o wzajemnej współpracy w  ramach nowo powstałej platformy „Zrzeszenia Euroregionów Republiki Czeskiej”.
  • proces przygotowania programów EWT na nowy okres programowania 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Funduszu Mikroprojektów oraz roli czesko-polskich euroregionów (jako zarządzających funduszami podobnie jak w latach 2014-2020),
  • działania Euroregionów pogranicza polsko-czeskiego na rzecz wspierania współpracy transgranicznej w trakcie trwającej pandemii. Komisja zapoznała się z założeniami programu „Model”, w szczególności z dokumentem „Model komunikacji w sytuacjach kryzysowych” opracowanym w Euroregionie Śląsk Cieszyński, a możliwego do przenoszenia w inne części pogranicza.”

 

Następnie pozostałe grupy robocze i ich przedstawiciele w poszczególnych Ministerstwach z Polski i Czech przedstawili swoje sprawozdania tj. :.

  • grupa robocza ds. ochrony środowiska;
  • grupa robocza ds. rozwoju regionu pogranicza i programów wspierających;
  • grupa robocza ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków;
  • grupa robocza ds. pracy i spraw społecznych;
  • grupa robocza ds. gospodarki, handlu i infrastruktury transportowej.


 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"