Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zapraszam na szkolenie z realizacji i rozliczeń mikroprojektów z perspektywy 2014-2020

2022-02-09
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia serdecznie zaprasza na szkolenie z realizacji i rozliczeń mikroprojektów dla beneficjentów, które odbędzie się w dniu 9 marca 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w formie online za pośrednictwem aplikacji Google Meet.

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów, którzy są w trakcie realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Na zgłoszenia czekamy do 04.03.2022 roku. Prosimy przesyłać zgłoszenia na adres e-mail: info@euroregion-silesia.pl

 

W zgłoszeniu należy podać:

Imię i nazwisko:…………………………………

Instytucję:………………………………………..

Adres e-mail:…………………………………….

Projekt numer / tytuł : ………………………….

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"