Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Nowa perspektywa 2021-2027

2022-02-17
Ostatnie miesiące to czas intensywnych prac nad przygotowaniem nowego Programu INTERREG CZ-PL na lata 2021-2027 w tym Funduszu Mikroprojektów (FMP).Mamy już 2022 rok i liczymy, że końcem tego roku program będzie zatwierdzony przez Komisję Europejską i w 2023 będzie można ogłaszać nabory na nowe projekty.

Ostatnie spotkania tj. z 28.01, 07.02, 11.02, 15.02 oraz 16.02 br. to czas wspólnych ustaleń kształtu dokumentu programowego pomiędzy przedstawicielami Ministerstw   oraz euroregionami, w tym naszego Euroregionu Silesia. To czas konsultacji społecznych i prac nad techniczną stroną zarządzania programem i funduszami mikroprojektów. Liczymy, że nasze propozycje dotyczące znaczących uproszczeń zasad funkcjonowania FMP spotkają się z aprobatą. Trochę zmian, ustaleń i wyzwań jeszcze przed nami, ale cel już widać. 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"