Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Prace nad Strategią rozwoju Euroregionu SIlesia na lata 2021-2027 dobiegają końca

2022-04-05
W dniu 05.04.2022 r. w Zamku Chałupki odbyło się spotkanie Grupy roboczej Euroregionu Silesia ds. implementacji Strategii.
Ostatnie miesiące Euroregion Silesia wraz z ekspertami zewnętrznymi, członkami grupy roboczej intensywnie pracował nad Strategią Euroregionu Silesia na 2021-2027. Wszyscy obecni na spotkaniu mieli okazję zapoznać się z roboczą wersją dokumentu Strategicznego, który został przesłany do Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego RCz. Był też czas na dyskusję nad założeniami strategii.
 
Strategia Euroregionu Silesia na lata 2021-2027 powstaje w ramach projektu własnego „Euroregion Silesia 2021-2027 – myślimy strategicznie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”.
 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"