Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Konsultacje dokumentu "Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2021-2027"

2022-06-07
Z dniem 07.06.2022 udostępniamy Państwu roboczą wersję opracowanego dokumentu pn. „Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2021-2027”. Dokument ten powstał w ramach mikroprojektu własnego pt. „Euroregion Silesia 2021-2027 - myślimy strategicznie”. Do 23.06.2022 czekamy na Państwa pytania, uwagi, spostrzeżenia.

W ramach projektu opracowano dokument "Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2021-2027", który będzie systemowym narzędziem koordynacji i zarządzania dalszymi działaniami i rozwojem Euroregionu w nowym okresie programowania.

Aktualnie udostępniona wersja to wersja 2 dokumentu - opublikowana do szerokich konsultacji społecznych. Dokument ten jest już po konsultacjach i weryfikacji przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCZ.

W trakcie prac na dokumentem została zintensyfikowana działalność Euroregionalnej Grupy Roboczej ds. Implementacji Strategii, złożonej w 2014 r. Dzięki wymianie doświadczeń z innymi euroregionami CZ-PL pogranicza, Euroregion Silesia zapoznał się z różnymi sposobami podejścia do opracowywania i późniejszego wykorzystywania tak nietypowego dokumentu planistycznego jakim jest wspólna strategia transgraniczna.

Dokument do konsultacji można pobrać TUTAJ / na dole tabeli /.

 

Źródłem informacji dla wszystkich grup docelowych jest również dostępna już ulotka prezentująca nowopowstały dokument strategiczny.

  

 

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002596 pt. „Euroregion Silesia 2021-2027 - myślimy strategicznie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP
„Przekraczamy granice”

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"