Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

"Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!"

2022-06-23
Na prośbę FUNDACJI "EUROPA HOUSE" zamieszczamy informację, o projekcie przez nich realizowanym. Jest to projekt, o charakterze aktywizacji zawodowej, skierowany dla młodych niepracujących osób w wieku 18-29 lat, mieszkających na terenie województwa śląskiego, które nie uczą się dziennie.


Fundacja "Europa House" realizuje obecnie projekt "Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!", który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

 
Termin realizacji projektu: 01.02.2021-31.01.2023.
 

Jest to projekt, o charakterze aktywizacji zawodowej, skierowany dla młodych niepracujących osób w wieku 18-29 lat, mieszkających na terenie województwa śląskiego, które nie uczą się dziennie. Naszym celem jest pomóc młodym osobom nabyć kwalifikacje zawodowe w oparciu o ich predyspozycje tak, by umożliwić im wejście na trudny rynek pracy.

 
W ramach udziału w projekcie oferują:

    doradztwo zawodowe - ustalanie Indywidualnego Planu Działania oraz predyspozycji zawodowych,
    coaching - poznanie indywidualnych technik motywacji i sposobu organizacji pracy,
    pośrednictwo pracy - omówienie CV, listu motywacyjnego, pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich ofert pracy,
    szkolenie zawodowe - podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
    stypendium szkoleniowe - ustalane proporcjonalnie do ilości odbytych godzin szkoleniowych,
    ubezpieczenie
    zwrot kosztów dojazdu na zajęcia stacjonarne
    materiały szkoleniowe i catering z ciepłym posiłkiem.

Szczegóły na : Młodzi Aktywni - Młodzi Aktywni Europa House

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"