Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Decyzje z 16. posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Silesia

2022-10-07
W dniu 06.10.2022 r. odbyło się 16. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w 16. naborze, w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska. Wszystkie złożone projekty otrzymały dofinansowanie na 16. posiedzeniu EKS z czego ogromnie się cieszymy (i nasi Beneficjenci zapewne też).
Gratulujemy fajnych pomysłów i dobrze przygotowanych projektów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej www w zakładce "Decyzje EKS " Tabela - Decyzje FM - EKS 16 - projekty BiC_PL.pdf (euroregion-silesia.pl)
 
Dodatkowo podczas posiedzenia zostało przedstawione posumowanie dobrych praktyk w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w latach 2014-2022 oraz wprowadzenie do nowego okresu 2021-2027. Prezentację na temat dobrych praktyk w ramach FMP 2014-2022 przedstawiła Pani Jana Novotná Galuszková – Dyrektor sekretariatu Euroregionu Silesia-CZ oraz współprzewodnicząca EKS. Natomiast część o Programie INTERREG VI-A 2021-2027 przedstawił Pan Witold Wieczorek, Główny Specjalista w Wydziale Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach, Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy I Polityki Regionalnej.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"