Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

W dniach 29.-30.11.2022 w Harrachovie odbyło się 1. Posiedzenie Komitetu Monitorującego programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027.

2022-12-01
Na posiedzeniu zatwierdzono wiele ważnych dokumentów: np. regulamin obrad KM, wytyczne kwalifikowalności, wykaz kwalifikowalnych wnioskodawców, metodyka kontroli i oceny projektów. Następnie omówiono i zatwierdzono terminy naborów DUŻYCH projektów!

Przewidywany termin otwarcia naborów w osiach nr 1-4 : 15 grudnia 2022

Terminy dla poszczególnych priorytetów i celów tematycznych:

Priorytet 1 - Zintegrowany system ratownictwa i środowisko
Cel 1.1 - Zintegrowany system ratownictwa

➡️Termin składania propozycji projektowych: 22 marca 2023
➡️Termin składania pełnych wniosków projektowych: 3 maja 2023
➡️Przewidywany termin zatwierdzenia projektów: wrzesień 2023
➡️Alokacja naboru – EFRR 8,2 mln €

 

Priorytet 2, cel 2.1 - Turystyka (nabór ciągły na 18 miesięcy)
Wyznaczone terminy składania wniosków o dofinansowanie są następujące:
➡️maj 2023
➡️październik 2023
➡️luty 2024

Przewidywany termin zatwierdzenia projektu, w przypadku wniosków o dofinansowanie złożonych do:

maja 2023 Komitet Monitorujący odbędzie się we wrześniu 2023 roku,
października 2023 komitet monitorujący odbędzie się w lutym 2024,
lutego 2024 komitet monitorujący odbędzie się w czerwcu 2024.

Wnioskodawcy mogą składać propozycje projektowe w dowolnym momencie między ogłoszeniem naboru a ostatecznym terminem składania propozycji projektowych, tzn. do stycznia 2024 r.

Wspólny Sekretariat gwarantuje wydawanie 10 stanowisk do propozycji projektowych miesięcznie. O kolejności wydawania stanowisk decyduje kolejność składania propozycji projektowych.

Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 propozycje projektowe w ramach naboru ciągłego przez cały czas trwania tego naboru (bez względu na to czy w roli partnera wiodącego, czy też partnera projektu).

Całkowita alokacja na nabór wynosi 35 mln EUR z EFRR.

Alokacja naboru jest dalej dzielona między trzy komitety monitorujące. Na Komitet Monitorujący, który odbędzie się w:

  •  we wrześniu 2023 r. zostanie rozdzielona alokacja w wysokości 17,5 mln EUR
  •  lutym 2024 r. zostanie rozdzielona alokacja w wysokości 10 mln EUR
  •  czerwcu 2024 r. zostanie rozdzielona alokacja w wysokości 7,5 mln EUR.


Priorytet 3 -Transport – mosty
➡️Termin składania propozycji projektowych: 15 lutego 2023
➡️Termin składania wniosków: 29 marca 2023
➡️Przewidywany termin zatwierdzenia projektu: czerwiec 2023
➡️Alokacja naboru – EFRR : 4.597.126 €

Priorytet 4 Współpraca instytucji i mieszkańców
Cel 4.2 Budowanie wzajemnego zaufania (nabór ciągły na 18 miesięcy)

Wyznaczone terminy składania wniosków o dofinansowanie są następujące:
➡️maj 2023
➡️październik 2023
➡️luty 2024

Przewidywany termin zatwierdzenia projektów, w przypadku wniosków o dofinansowanie złożonych do:
maja 2023 Komitet Monitorujący odbędzie się we wrześniu 2023 r.,
października 2023 Komitet Monitorujący odbędzie się w lutym 2024 r.,
lutego 2024 Komitet Monitorujący odbędzie się w czerwcu 2024 r.

Całkowita alokacja na nabór wynosi 5,6 mln EUR z EFRR.

Alokacja naboru jest dalej dzielona między trzy komitety monitorujące. Na komitet monitorujący, który odbędzie się:

  •  we wrześniu 2023 r. zostanie rozdzielona alokacja w wysokości 2,6 mln EUR,
  •  w lutym 2024 r. zostanie rozdzielona alokacja w wysokości 1,5 mln EUR,
  •  w czerwcu 2024r. zostanie rozdzielona alokacja w wysokości 1,5 mln EUR.


Wspólny Sekretariat gwarantuje wydawanie 10 stanowisk do propozycji projektowych miesięcznie. O kolejności wydawania stanowisk decyduje kolejność składania propozycji projektowych.

Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 propozycje projektowe w ramach naboru ciągłego przez cały czas trwania tego naboru (bez względu na to czy w roli partnera wiodącego, czy też partnera projektu).

Szczegóły na https://pl.cz-pl.eu/okres
oraz na FB/Interreg CZ-PL

Wspólny Sekretariat programu INTEREG CZ-PL 2021-2027 rozpocznie szkolenia dla Wnioskodawców, jak również konsultacje dlatego też zachęcamy do kontaktu z WS.

Terminy naborów do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia opublikujemy w pierwszej połowie 2023 roku.


Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"