Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualizacja "Wytycznych dla Wnioskodawcy" w ramach FM 2014-2020

2022-12-16
Od 6 grudnia 2022 r. obowiązuje nowa wersja "Wytycznych dla Wnioskodawcy" ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.

Nową wersję i wszystkie inne dokumenty można znaleźć w zakładce "Nabór - Dokumentacja Funduszu do pobrania".

Wszystkich wnioskodawców i beneficjentów dotacji z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia informujemy o wydłużeniu czasu realizacji mikroprojektów. Pierwotnie wszystkie mikroprojekty należało zakończyć do 30.04.2023 r., teraz ich realizacja jest możliwa do 31.05.2023 r.

Jednocześnie zwracamy jednak uwagę, że ten termin jest ostateczny i dalsze przedłużanie mikroprojektów nie będzie możliwe.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"